Vízia a vznik

Christiland je príležitosťou prežiť nový rozmer kresťanského rodinného života v priateľskom prostredí. Je to priestor, v ktorom sa novými prostriedkami a metódami spája zábava – rodina – formácia do jedného celku. Čas investovaný do budovania rodiny. Nezabudnuteľné momenty a chvíle sa stávajú bodom odrazu v živote detí, ale aj rodičov. Christiland je realizáciou vízie nového horizontu viery. Odovzdávať ponuku Božej lásky v atmosfére prijatia a radosti, kde viera naberá rozmer osobnej skúsenosti. To všetko je výzvou, ktorú si predsavzal projekt Christiland: Nová evanjelizácia! Zrod tomuto projektu dala akcia Rozprávkový les, ktorá vytvorila priestor na rast jednoty v rodine, možnosť sa spolu zabávať, súťažiť. Poskytli sme priestor, kde otec, mama a ich deti trávili čas spolu. Takto to prerástlo do projektu Christiland, ktorý vznikol v roku 2013 v Sklenom. Christiland rozšíril svoje hranice a zavítal aj na východ v roku 2016. V roku 2016 sme odštartovali projekt Christiland pri Košiciach.